Laparoskopik İrigasyon ve Aspirasyon

  • SURGIWAND II 5MM SUCT/IRR X3 Laparoskopik koterli irigasyon ve aspirasyon sistemi 5mm
  • SURGIWAND II L W/CAUTERY X3 Laparoskopik kotersiz irigasyon ve aspirasyon probu L hook 5mm
  • 1